กรุณาอย่าส่งการบ้านไปที่จัดสอบ

ในการจัดส่งการบ้าน หรือเอกสารต่างๆขอให้ส่งมาที่ศูนย์ กศน. กรุงโตเกียวที่

Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy

3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa, Tokyo 141-0021

สถานที่จัดสอบไม่ใช่สถานที่ของศูนย์ กศน.  หากเอกสารที่ส่งไปมีการสูญหาย ทางศูนย์ กศน. จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น

 

Back to top