แนวทางการเรียนและการสอบตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561

เพื่อให้เป็นระเบียบในการจัดการเรียนการสอบ ทางศูนย์ได้รับแจ้งกำหนดการสอนและสอบแต่ละวิชาตามตารางที่ได้รับจากระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดการเรียนแต่ละเทอมได้ ที่นี่)

โดยในแต่ละหลักสูตร จะใช้เวลา 2 ปี แบ่งเป็นปีละ 2 ภาคเรียน รวม 4 ภาคเรียน

โดยในแต่ละภาคเรียนได้กำหนดวิชาเรียนและวิชาสอบไว้แล้ว  หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบได้ หรือสอบไม่ผ่าน นักศึกษาต้องลงเรียนตามลำดับวิชาในแต่ละภาคเรียนที่ได้กำหนดไว้

หรือต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาลงเรียนวิชานั้นได้

จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเรียนและวิธีการสอบ

7 มีนาคม 2561

Back to top